Garancija

Garancija

Zadnja sprememba: 1. 9. 2019

Omejena garancija

Družba Mimateam, razvoj elektronike in programske opreme, d.o.o. (v nadaljevanju ‘podjetje Mimateam’),  jamči, da so vsi izdelki prodani končnemu uporabniku/kupcu, brezhibno izdelani in da bodo deli strojne opreme v obdobju veljavnosti omejene garancije brezhibno delovali.

Garancija je veljavna za obdobje dvanajstih (12) mesecev in se začne z datumom prvotnega nakupa. Dokaz o datumu nakupa je izdan račun, na katerem je prikazan datum nakupa. Za prejem garancijske storitve bo morda potrebno predložiti dokazilo o nakupu (račun).

Garancija za baterije, ki zagotavlja, da so baterije brezhibno izdelane in da bodo brezhibno delovale, je ZARADI lastnosti izdelka omejena na največ tri (3) mesece, in sicer ne glede na katera koli podaljšanja garancije ali storitev, ki so uporabniku/kupcu bile ponujene poleg te omejene garancije. Obdržati je potrebno potrdilo za prihodnjo uporabo.

Zahtevke v okviru te omejene garancije je potrebno poslati v obdobju veljavnosti garancije, ki je dvanajst (12) mesecev. Za izdelek, ki ga podjetje Mimateam po lastni izbiri popravi ali zamenja v okviru te omejene garancije, bo ta omejena garancija veljala do konca prvotnega obdobja veljavnosti garancije ali tri (3) mesece, odvisno od tega, katero obdobje je daljše.

Garancijsko kritje

Ta omejena garancija je veljavna samo na področju Republike Slovenije.

Podjetje Mimateam bo po svoji lastni izbiri popravilo ali zamenjalo vse poškodovane izdelke ali njihove dele, za katere velja ta garancija, z novimi ali tovarniško obnovljenimi deli ali izdelki, ki so po zmogljivosti enakovredni novim izdelkom. Ta omejena garancija zajema stroške storitve, delov in dela, potrebnega za popolno popravilo izdelka. Vsi zamenjani deli in izdelki, ki so zamenjani v okviru te garancije, postanejo last podjetja Mimateam.

Uporabnik/kupec lahko sam preprosto zamenja sestavne dele izdelka:

 • baterije (tip baterije: LR44),
 • plastični pokrov (mehki ali trdi del),
 • elektronsko napravo.

V primeru zamenjave sestavnih delov je potrebno vselej uporabljati ustrezno zaščito pred morebitnim električnim udarom, ki lahko poškoduje sestavne dele izdelka, tj. elektronsko napravo, in s tem povzroči izničenje garancije.

V primeru zamenjave baterij je potrebno hkrati zamenjati obe (2) bateriji z novima istega tipa (LR44), sicer se lahko garancija izniči.

Izključitve iz garancije

Ta omejena garancija ne velja za:

 • Okvare, do katerih pride zaradi običajne obrabe, vključno z normalno obrabo potrošnih delov, tj. delov, ki jih je potrebno redno menjati zaradi običajne uporabe izdelka (npr. baterije).
 • Škodo, ki nastane zaradi uporabe z drugim izdelkom (ali drugim namenom), ki ni namenjen osnovni funkciji izdelka.
 • Uporabo izdelka, ki se razlikuje od običajne predvidene uporabe, vključno z uporabo izdelka, ki ni v skladu z navodili za uporabo, priloženimi izdelku, vendar ne omejeno nanjo.
 • Poškodbe zaradi okoljskih vplivov in/ali okvare, ki nastanejo zaradi dima, prahu, saj ali drugih zunanjih vplivov.
 • Poškodbe kot posledica nesreče, politja tekočin, zlorabe, kontaminacije, neprimernega ali nezadostnega vzdrževanja ali drugega zunanjega vzroka.
 • Spremembe izdelka, vključno z okvarami, ki so nastale zaradi uporabe delov, ki jih ni izdelalo in/ali prodalo podjetje Mimateam.
 • Izdelek, kjer je servisiranje/popravila ali druge spremembe izdelka izvajala nepooblaščena oseba.
 • Poškodbe, do katerih je prišlo, ker je izdelek popravljal uporabnik/kupec sam.
 • Poškodbe, do katerih je prišlo zaradi električnega udara.

Opozorila

Izdelek ni igrača in ni užiten.

Izdelek vsebuje dve litijevi bateriji (tip baterije: LR44). V primeru nepravilne uporabe obstaja možnost eksplozije. Izdelka se ne sme izpostavljati neposrednim virom toplote, mehanskim stresom ali udarcem.

Izdelek ni vodoodporen, ko je razstavljen (odprt). V tem primeru obstaja nevarnost električnega udara in izničenje garancije.

Po končani uporabi se izdelka ne sme obravnavati kot gospodinjski ali splošni odpadek. Predati ga je potrebno zbirališču za recikliranje električne in elektronske opreme ali ga vrniti podjetju Mimateam, ki ga bo pravilno odstranilo.

Dodatni stroški

Podjetje Mimateam ni odgovorno za morebitne stroške prevoza, dostave ali zavarovanja in druge stroške, ki so posledica okvare izdelka.

Omejitev odgovornosti

V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija uporabnikovo/kupčevo edino in izključno pravno sredstvo ter velja namesto vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij. Podjetje Mimateam ni odgovorno za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe izdelka ali zaradi kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bilo podjetje Mimateam seznanjeno z možnostjo takšne škode. Podjetje Mimateam ni odgovorno za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.

Medicinska izjava o omejitvi odgovornosti

Izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen ali razlagan kot medicinski nasvet (pripomoček), diagnoza in zdravljenje ter ne nadomešča posvetovanja s kvalificiranimi zdravstvenimi delavci, ki so seznanjeni z vašimi individualnimi zdravstvenimi potrebami. Podjetje Mimateam ne daje nobenih izjav, obljub, izrecne ali implicitne garancije glede primernosti teh materialov za kakršno koli medicinsko uporabo. Podjetje Mimateam ni zdravstvena organizacija in naše osebje ne bo in ne more dajati zdravniških nasvetov ali diagnoze. Podjetje Mimateam ne bo odgovorno za informacije, ki jih kot take razlaga katero koli osebje. Podatkov in poročil, ki jih ustvarjamo, ne smemo razlagati kot nadomestilo za posvetovanje, ocenjevanje ali zdravljenje z zdravnikom.

Podjetje Mimateam ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo in/ali samodiagnozo in/ali zdravljenje z izdelki podjetja Mimateam. Uporaba izdelka se ne sme zamenjevati z zdravili na recept. Uporaba izdelka se ne sme uporabljati kot nadomestek za medicinsko nadzorovano terapijo. Če uporabnik/kupec sumi, da ima klinične težave ali pomanjkljivosti, se mora posvetovati z licenciranim kvalificiranim zdravnikom ali osebjem.

 

Za dodatne informacije, garancijske zahtevke in podporo uporabnikom pišite na email support@vitta-smile.com.