Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Zadnja sprememba: 1. 9. 2019

Uvod

Podatki, informacije in druge vsebine na spletni strani https://vitta-smile.si (v nadaljevanju ‘spletna stran’) so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami navedenimi v nadaljevanju.

Z vstopom na to spletno stran in njeno uporabo uporabnik brezpogojno sprejema, da je prebral Pogoje uporabe, da jih razume, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

S spletno stranjo upravlja podjetje Mimateam, razvoj elektronike in programske opreme, d.o.o. (v nadaljevanju ‘podjetje Mimateam’).

Podjetje Mimateam si pridružuje pravico, da te Pogoje uporabe kadarkoli in brez predhodne najave spremeni.

Varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je podrobneje opisana na spletni strani Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov.

Izključitev odgovornosti

Uporabniki spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Podjetje Mimateam ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na spletni strani.

Podjetje Mimateam ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi uporabniku spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Niti podjetje Mimateam niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Vsebine na spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Spletne strani, na katere kažejo povezave iz te spletne strani, niso pod nadzorom podjetja Mimateam.

Uporaba podatkov in informacij s spletne strani

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja podjetja Mimateam uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletne strani ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletne strani lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Mimateam je prepovedano.

Avtorske pravice

Spletne strani (vsebina, struktura) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za razmnoževanje, prilagoditve, prevajanje, shranjevanje in obdelavo z drugimi elektronskimi mediji. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje podjetja Mimateam. Pisno soglasje podjetja Mimateam je potrebno pridobiti tudi za kakršnokoli razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebno za uporabo besedil ali posameznih delov besedil ter fotografij (z izjemo fotografij, ki so namenjene za objavo, kar je posebej označeno). Pravice do razmnoževanja in distribucije ima podjetje Mimateam.

Fotografije za tisk podjetja Mimateam se lahko uporabijo samo za predvideni namen. Fotografije za tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradi urejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanja avtorskih pravic v obliki “© [leto] Mimateam d.o.o. Vse pravice pridržane”. Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo naših datotek.

© 2019 Mimateam d.o.o. Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Logotip ter vsa druga imena izdelkov in predstavitev posameznih izdelkov na teh spletnih straneh, so blagovne znamke podjetja Mimateam. Kakršnakoli nedovoljena uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršenje prava o blagovnih znamkah, kršenje avtorskih pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine ter prava v zvezi z nepoštenim konkuriranjem.

Dostopnost spletne strani

Podjetje Mimateam si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletne strani. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si podjetje Mimateam pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletne strani oziroma motenj dostopa.

Jezik

Spletna stran, njene vsebine in drugi dokumenti objavljeni na spletni strani so na voljo zgolj v slovenskem jeziku. Zaradi tehničnih specifikacij izdelka/ov ali drugih lastnosti spletne strani so lahko nekateri deli, vsebine, podatki in informacije te spletne strani tudi v angleškem jeziku.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z določbami Pogojev uporabe spletne strani bodo  uporabniki in podjetje Mimateam reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

Kontakt

V primeru vprašanj, drugih pojasnil glede teh Pogojev uporabe, ali v kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani nam to prosim sporočite na support@vitta-smile.com.

 

Pogoji uporabe veljajo do preklica.